PROJEKTI

NOVICE

Razpis za opravljanje računovodskih storitev v letu 2012

17.11.2011

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-619/1-O-11/MD z dne 7.11.2010 objavljamo razpis za opravljanje računovodskih storitev v letu 2012.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da podajo svojo ponudbo v skladu z razpisanimi pogoji, navedenimi v tem povabilu do vključno dne 30. 11. 2011 do 10. ure.

Povabilo k oddaji ponudbe in dopolnitev povabila

Ponudba

Izjava o izpolnjevanju pogojev

Podatki o ponudniku

Izpolnjevanje tehnične in kadrovske sposobnosti

Vzorec pogodbe

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |