PROJEKTI

NOVICE

Projekt NATREG v Bruslju predstavljen kot primer dobre prakse

23.11.2011

Na 11. seji koordinacijske skupine Evropske komisije za naravo in biotsko raznovrstnost (CGBN - European Commission’s Coordination Group for Nature and Biodiversity), ki je potekal 15. november 2011, so bili predstavljeni načrti kohezijske politike v naslednjem finančnem obdobju EU 2014-2020.

Tema dnevnega reda srečanja je bila tudi možnosti financiranja za biotsko raznovrstnost in naravo v EU v letih 2014-2020.  Predstavnica Generalnega direktorata za regionalno politiko (DG Regio) je predstavila sedanjo kohezijsko politiko ter štiri primere dobrih praks (projektov),  ki so se izvajali skozi to obdobje. Eden izmed projektov, ki so bili prepoznani kot dobri in učinkoviti, je bil tudi projekt NATREG, ki ga je Zavod RS za varstvo narave izvajal med leti 2009-2001. Predstavitev ga. Agnes Kelemen.

Veseli smo, da so bili projekt NATREG projekta in njegovih rezultatov prepoznani kot dober primer, kako povezati razvoj (za)varovanih območij in ohranjanje biotske raznovrstnosti v smeri nove perspektive EU.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |