PROJEKTI

NOVICE

Odstranjevanje zarasti na pilotnem območju Planik

06.12.2011

Zavod RS za varstvo narave izvaja projekt "Ohranjanje in upravljanje mokrišč v Sloveniji" (WETMAN), katerega pilotno območje je tudi Planik. Namen je izboljšati trenutno stanje izbranih mokrišč.

Pilotno območju Planik je rastišče ogrožene orhideje Loeselove grezovke. V preteklosti so domačini območje vsako leto pokosili, da so dobili krmo za konje in steljo s tem pa posledično tudi preprečevali zaraščanje območja. Ker ga zadnjih 50 let ne kosijo več, se je začelo počasi, a vztrajno zaraščati z lesnato vegetacijo. Da bo Loeselova grezovka na Planiku ostala, bomo v soboto 10.12.2011 izvedli prostovoljno akcijo odstranjevanja zarasti na njenem rastišču. Zaradi občutljivosti območja, delo s stroji ni mogoče, zato nam bodo vsake pridne roke zelo koristile.

Za akcijo potrebujete:

  • primerno toplo delovno obleko in obutev (priporočamo tako, ki ni premočljiva, ker gre za mokrišče),
  • delovne rokavice,
  • sadjarske škarje,
  • manjšo sekiro, če ste vešči njene uporabe.

Za topel čaj bomo poskrbeli mi.

Zberemo se na utrjenem zemljišču, ki je na desni strani lokalne ceste, ki pelje iz Loke pri Mengšu proti Dobenu. Natančna lokacija je označena na priloženi karti, pot pa je prikazana na spletnih povezavah iz smeri Kranja in Ljubljane. Od tam bomo peš odšli do območja akcije.

A – parkirišče
B – območje akcije
Prosimo, da udeležbo potrdite na e-naslov: amela.smajic@zrsvn.si do 8.12.2011.


Vljudno Vabljeni!


Sonja Rozman
Lokalni koordinator za pilotno območje Planik
Opozorilo za varnost pri delu: Organizatorji akcije ne odgovarjajo za kakršnakoli tveganja, ki nastanejo kot rezultat delovne aktivnosti. Več o varnosti pri delu v gozdu lahko najdete na naslednji povezavi: http://www.zgs.gov.si/fileadmin/zgs/main/img/PDF/zgibanke/Knjige/Varnost_zdravje.pdf

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |