PROJEKTI

NOVICE

Dvoživke po dveh nogah preko ceste

05.03.2012

Kot vsako leto, se tudi letos nezadržno bliža tisti čas leta, ko se okoli kalov pričnejo oglašati žabice.

Kot že nekaj let doslej, bo Območna enota Novo mesto tudi letos poskrbela za zavarovanje populacij dvoživk na širšem območju Gornjega kala v Hrastu pri Vinici. V sklopu celotne akcije smo v nedeljo, 4.3.2012, postavili začasno ograjo, ki bo zadržala dvoživke, da jih bomo lahko varno prenesli preko prometne ceste v kal, kjer bodo odložile svoje mreste. Pri postavitvi so pomagali predstavniki PGD Hrast-Perudina, RD Črnomelj in ZRSVN, OE NM, prav tako pa bodo člani gasilskega driuštva, ribiči in zaposleni na Zavodu sodelovali tudi pri prenašanju dvoživk.

Poleg že omenjenih smo k sodelovanju, na podlagi izredno dobrega sodelovanja v preteklih letih, tudi letos povabili okoliške osnovne šole, ki so se z veseljem odzvale našemu povabilu. Zaradi spremenljivega vremena je datum začetka akcije še negotov, saj imajo glavno besedo ravno dvoživke.

Mi smo pripravljeni!

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |