PROJEKTI

NOVICE

Nova številka N vestnika

30.03.2012

Izšla je prva letošnja številka glasila zaposlenih na ZRSVN N-vestnik. V njem so zbrani prispevki o pomembnih in zanimivih dogodkih iz prvega trimesečja letošnjega leta.

N vestnik št. 33 (1/2012)

Prijetno branje.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |