PROJEKTI

NOVICE

Razpis za delovno mesto v Ljubljani

22.06.2012

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto strokovnega sodelavca za delo na Osrednji enoti v Ljubljani.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• imeti najmanj 7. (sedmo) raven izobrazbe (univerzitetna izobrazba ali magister po bolonjskem študijskem programu) s področja kmetijstva / agronomije
• znanje vsaj enega tujega jezika (prednostno angleški jezik)
• vozniški izpit B kategorije
• zahtevnejše poznavanje programskega orodja Windows in Office (Word, Excel)
• poznavanje GIS programskega orodja (Arc Wiev, MapInfo, ind)
• poznavanje / seznanjenost s področjem varstva narave
• poznavanje programskih dokumentov s področja kmetijstva in kmetijske politike (PRP, strategija, neposredna plačila, ind)
• samoiniciativnost in dobre komunikacijske sposobnosti
• imeti izkušnje s terenskim delom oz. delom z deležniki na terenu (štejejo tudi izkušnje v okviru študentskega dela)
• zaželene delovne izkušnje s področja kmetijstva (štejejo tudi izkušnje v okviru študentskega dela)

V življenjepisu naj kandidati v okviru alinej 7, 8, 9, 10 podrobneje opišejo zahtevane izkušnje oz. način pridobljenega znanja.

Kandidati s priloženimi potrdili / priporočili v katerih bodo jasno opisane delovne izkušnje in pridobljena dodatna znanja bodo prednostno obravnavani (alineje 5, 7, 9 in 10).

Delovno razmerje se sklepa za določen čas in sicer zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca s polnim delovnim časom z možnostjo nadaljnje zaposlitve na projektu.

Pisne prijave z dokazili in kratkim življenjepisom pošljite do vključno 04.07.2012 do 12h na naslov: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za razpis«.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |