PROJEKTI

NOVICE

Ste morda videli hrošča? Javite na www.sporocivrsto.si.

bukov kozliček

26.06.2012

Spet je pravi čas, ko nas v preživljanju prostega časa v naravi ali okoli našega doma, lahko preseneti kakšen izmed štirih vrst lažje prepoznavnih ogroženih hroščev: rogač, alpski kozliček, bukov kozliček in hrastov kozliček.

Vrste hroščev, za katere zbiramo podatke, so na spremembe v njihovem življenjskem okolju občutljive in so pokazatelj naravnega stanja gozdov. Zato je pomembno, da o njihovem pojavljanju zberemo čim več podatkov. Ker so te štiri vrste razmeroma lahko prepoznavne, lahko k poznavanju razširjenosti pripomorejo vsi ljubitelji narave.

Vsi našteti hrošči imajo širši, evropski naravovarstveni pomen, saj so navedeni na seznamu redkih in ogroženih živalskih vrst »Natura 2000«. V Evropi so ponekod že izginili, saj so se zaradi gospodarjenja zelo spremenile razmere v gozdovih. Vsi so odvisni od ohranjanja naravnega ravnovesja v gozdu z dovolj odmrlega in poškodovanega lesa v gozdu, ki ga je v intenzivno izkoriščanem gozdu vedno manj. Najdemo jih praviloma v avtohtonih, bukovih ali hrastovih gozdovih.

Da bi zbiranje podatkov poenostavili in obenem javnosti omogočili vpogled vanje, smo lani prvič zbirali podatke preko spletne strani www.sporocivrsto.si, kjer lahko vašo najdbo vpišete tudi sami. Navodila so enostavna in dosegljiva na tej spletni strani.  Za zanesljivosti vaše najdbe oz. opažanja je potrebno v obrazcu vpisati podatke, ki so dosegljivi le administratorju in iz vašega računalnika naložiti fotografijo, ki je lahko posneta tudi z mobilnim telefonom.

Za vaš vpis in prispevek k ohranjanju teh zanimivih vrst hroščev se vam vnaprej zahvaljujemo. Veseli bomo, če boste informacijo o možnosti vnosa podatkov o štirih vrstah hroščev povedali tudi vašim znancem in prijateljem. Z boljšim poznavanjem teh kazalcev naravnega ravnovesja v gozdovih, bomo v prihodnje znali bolje usmerjati rabo prostora in naravnih virov.

V kolikor nimate možnosti podatek vpisati na spletni strani, lahko podatek o pojavljanju, vključno s fotografijo sporočite tudi na elektronski naslov: martin.vernik@zrsvn.si ali pokličete na tel. št. 02/ 333 13 75 (Martin Vernik).

 

bukov kozliček

hrastov kozliček

rogač

samica rogača

alpski kozliček

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |