PROJEKTI

NOVICE

VIZIJA POHORJE 2030 DOBILA ZELENO LUČ!

12.07.2012

Skupina za Pohorje je na sestanku z ministrom Bogovičem (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) ob obisku Vlade RS v Podravju, dne 4. julija 2012 uspešno predstavila Vizijo Pohorje 2030. Minister Bogovič je podprl nadaljnje aktivnosti za doseganje Vizije, med drugim proces ustanavljanje Naravnega parka Pohorje in v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo tudi črpanje evropskih sredstev za namene vzpostavitve vstopnih točk v bodoči park.

S skupino za Pohorje pri aktivnostih za doseganje Vizije Pohorje 2030 sodelujejo Zavod RS za varstvo narave, 16 lokalnih skupnosti, ki gravitirajo na Pohorje, nosilci razvoja na Pohorju in druge zainteresirane skupine.

Več o predstavitvi Vizije Pohorje 2030 si lahko preberete v zapisniku sestanka.

Več o Viziji Pohorje 2030 si lahko preberete na spletni platformi Pohorje http://www.natreg.eu/pohorje/ ali kontaktirate dr. Tanjo Lešnik Štuhec
(info@provital.si) oz dr. Jurija Guliča (jurij.gulic@zrsvn.si).

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |