PROJEKTI

NOVICE

Obnova lesenih (brunčanih) poti na območju Pohorja

12.07.2012

Zavod RS za varstvo narave od lanskega februarja izvaja projekt z naslovom »Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN« finančnega mehanizma Evropske unije LIFE+ narava. Ena od predvidenih projektnih aktivnosti je tudi menjava brunčanih poti zaradi dotrajanosti na območju Lovrenških jezer, Ribniškega jezera in Črnega jezera ter vzpostavitev krožne poti na Lovrenških jezerih. Delo bo potekalo od srede julija do konca letošnjega leta.

Barjanski ekosistemi na Pohorju so eno največjih tovrstnih mokrišč v državi. Predstavljajo specifično življenjsko okolje, na katerega so vezane številne rastlinske in živalske vrste, hkrati pa to tudi turistično zanimive lokacije. Skrb za ohranjanje številnih funkcij barij na tem območju je osnovno vodilo dolgoročnega procesa, ki temelji na trajnostni rabi naravnih virov.

Pilotno območje Pohorje, ki ga v projektu spremljamo, obsega Lovrenška jezera, Ribniško jezero, Klopnovrška barja, barja na Javorskem vrhu in Črno jezero. Ena od predvidenih projektnih aktivnosti pa je menjava brunčanih poti zaradi dotrajanosti na območju Lovrenških jezer, Ribniškega jezera in Črnega jezera. Na Lovrenških jezerih bo vzpostavljena tudi nova krožna pot, ki je bila z lesenimi količki trasirana v začetku meseca junija, načrtovana pa je tudi obnova razglednega stolpa, na katerem bomo zamenjali lesene ograje, stopnice, podesti in streho.

Trenutna infrastruktura na omenjenih območjih ne omogoča več usmerjenega obiska, zato bomo zgradili širše poti (širina 80 cm) z izogibališči (100 cm) ter razgledne ploščadi ob posameznih jezercih na varovanih območjih, ki bodo zagotovo bolje varovala zavarovane rastlinske vrste, ki uspevajo na tem delu. Tako je ob vstopih na območja načrtovana tudi enotna vzpostavitev označevalnih in informacijskih tabel, ki bodo obiskovalce seznanile z značilnostmi ekosistemov in ranljivostjo posameznih območij.

Lokalno prebivalstvo, planinska in turistična društva bodo aktivno sodelovala pri izvedbi del. Dela bodo na vseh treh omenjenih lokacijah potekala istočasno, kot omenjeno od sredine julija naprej in bodo zaključena v letošnjem letu, trajanje obnove pa je odvisno tudi od vremenskih pogojev na območju Pohorja.

V okviru izvajanja del na tem območju bomo pripravili tudi prostovoljno naravovarstveno akcijo obnove poti, namenjeno predvsem druženju in seznanjanju javnosti o pomenu in varovanju mokrišč na območju Pohorja.

Več informacij o obnovi poti pa je na voljo tudi v sporočilu za medije, na spletnem naslovu  http://www.wetman.si/ ali na http://www.zrsvn.si/sl/.

 

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |