PROJEKTI

NOVICE

Naravoslovna učna pot Petelinjek - najlepša regijska učna pot za leto 2012

Foto: arhiv TIC Slovenske Konjice

01.10.2012

V okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki ga vsako leto organizira Turistična zveza Slovenije na področju turizma, urejanja in varstva okolja, letos že drugo leto zapored poteka tudi tekmovanje za najboljšo tematsko pot, ki ga TZS pripravlja v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, GIZ za pohodništvo in kolesarjenje pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS dr. Danila Türka in v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.

Tematske poti tekmujejo med seboj najprej regijsko znotraj Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, po ena najbolje ocenjena pot iz vsake od 14 regij pa tekmuje za laskavi naziv najlepše urejene tematske poti v Sloveniji za leto 2012. Za ta naziv se poteguje tudi Naravoslovna učna pot Petelinjek – odprta vrata v naravo, ki je bila s strani komisije Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje, ocenjena kot najlepša regijska učna pot za leto 2012. Regijska komisija, ki so jo sestavljali Ivo Trošt, Robert Hostnik in Boštjan Hren,  je izbirala med petimi prijavljenimi učnimi potmi in sicer Športno-rekreativno pohodno potjo »Po Štorah«, Lovsko učno potjo Rinka, Gozdno učno potjo Modrijanov, zreško Srčkovo učno potjo in Naravoslovno učno potjo Petelinjek.

Po vseh omenjenih poteh so se člani komisije sprehodili med 19. in 20. septembrom in za najlepšo izbrali slednjo, po kateri so jih popeljali učenci OŠ Jernej na čelu z vodjo šole, gospo Eriko Sevšek, vodja krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenske Konjice, gospod Bojan Bračič , vodja revirja Loče, gospod Štefan Petelinek in vodja TIC Slovenske Konjice, Tjaša Kangler.

Pot je dolga slabe 3 km in poteka po obstoječih gozdnih poteh in vlakah v okolici ribnikov Petelinjek. Namenjena je učencem, ki z aktivno udeležbo ob 13 tematskih tablah spoznavajo življenje v ribnikih, močvirjih, na mokrotnih travnikih, v jelševju ter v gozdu. Dve točki sta namenjeni utrjevanju znanja, pridobljenega na že prehojenem delu učne poti.  Zmaga na regijskem izboru pomeni veliko priznanje ustvarjalcem Naravoslovne učne poti Petelinjek, krajanom, ki za pot vzorno skrbijo in jo uporabljajo ter lepo promocijo kraja.

V nedeljo, 30. septembra je zmagovalno regijsko pot že obiskala državna komisija na čelu z gospodom Jožetom Prahom, koordinatorjem tekmovanja. Rezultati bodo znani kmalu, saj bo trem najlepše urejenim tematskim potem Turistična zveza Slovenije podelila priznanja na Dnevih slovenskega turizma, ki bodo potekali med 15. in 17. oktobrom v Radencih. Skupen nastop vseh 14 najbolje ocenjenih regijskih poti pa bo mogoče videti tudi na turističnem sejmu Alpe – Adria, med 24. in 27. januarjem 2013 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

 

Foto: arhiv TIC Slovenske Konjice

Foto: arhiv TIC Slovenske Konjice

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |