PROJEKTI

NOVICE

Delavnica o invazivkah

25.10.2012

Vabimo vas na 1. delavnico za pripravo Medsektorsko in mednarodno usklajenih priporočil za širjenje avtohtonih medonosnih rastlin in zatiranje invazivk.

Prva delavnica bo v četrtek, 8. novembra 2012, s pričetkom ob 9:30 uri v Biotehniškem centru Naklo v Strahinju.

VABILO

Priporočila bomo vsi sodelujoči oblikovali tekom serije šestih delavnic v Sloveniji in Avstriji. Na delavnice ste vabljeni strokovnjaki različnih strok, ki na tak ali drugačen način prihajate v stik s tujerodnimi rastlinskimi vrstami (invazivkami). Vaše izkušnje so nepogrešljive pri oblikovanju v naslovu omenjenega dokumenta, ki bo uporaben za širok spekter dejavnosti.

Prva delavnica bo namenjena predvsem predstavitvi namena delavnic, projekta Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete (Amc Promo BID), spoznavanju različnih strokovnih pogledov na invazivke in prepoznavanju vseh vplivov, ki jih te imajo. Po dve naslednji (dve v Sloveniji in dve v Avstriji) bosta namenjeni ožjim strokovnim skupinam, zadnja pa kritični obravnavi osnutka dokumenta z vseh strokovnih področij.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |