PROJEKTI

NOVICE

Forum sredozemskih morskih zavarovanih območij

25.10.2012

Združenje sredozemskih zavarovanih območij (Mediterranean Protected Areas Network – MedPAN), katerega ustanovni član je tudi Zavod RS za varstvo narave, bo v drugi polovici novembra organiziral srečanje, namenjeno razpravi o programu aktivnosti, ki bi pospešile oblikovanje mreže morskih zavarovanih območij v Sredozemlju. Soorganizatorji srečanja so regionalni center za zavarovana območja, ki deluje v okviru Barcelonske konvencije, turški generalni direktorat za varstvo naravnih danosti ter Razvojni program Združenih narodov s svojim okoljskim skladom (UNDP/GEF).

To je prvo tovrstno srečanje, na katerem bodo prisotni predstavniki zavarovanih območij, vladnih organizacij s področja okolja, ribištva, turizma in gospodarstva, naravovarstveniki, raziskovalci, nevladne in medvladne organizacije, ki delujejo v sredozemskem prostoru ter predstavniki lokalnih gospodarskih subjektov. Skratka zelo širok nabor deležnikov, ki ponazarja prepričanje organizatorjev Foruma, da so morska zavarovana območja naša skupna skrb ali kot pravi geslo Foruma - Marine Protected Areas: Everyone's business. 

Več o programu srečanja in o problematiki morskih zavarovanih območjih na spletnih straneh www.medpan.org in http://www.medmpaforum2012.org/en/node/26

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |