PROJEKTI

NOVICE

Izšla 26 številka Varstva narave

02.01.2013

Izšla je 26 številka revije Varstvo narave  - revije za teorijo in prakso ohranjanja narave.

Revija prinaša štiri članke in sicer:

Sebastjan ŠTRUC, Jurij GULIČ
Spremljanje in načrtovanje vzdržnega obiska v (za)varovanih območjih na primeru Pohorja

Andraž HRIBAR
Analiza sprememb geomorfoloških oblik na reki Muri od 1824 do 2006

Katja LOGAR
Priporočila za ohranjanje ogroženih gliv z Rdečega seznama

Andreja SLAMERŠEK
Pašni redi kot bodoče orodje za trajnostno upravljanje planinskih pašnikov v območjih Natura 2000

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |