PROJEKTI

NOVICE

Kal Krivače pričakuje sklednico!

Zaključna dela

25.01.2013

V sklopu projekta WETMAN obnavljamo kale v Beli krajini.

Še v začetku decembra je kazalo, da nas utegne še pred pričetkom del prehiteti sneg. Nato pa je po obojestranskem podpisu pogodbe sledilo nekaj dni intenzivnih usklajevanj, terenski ogled vseh deležnikov (investitor, nadzornik, projektant, izvajalec) pri javnem naročilu. V torek, 8.12.2012 smo si na terenu med drugim ogledali tudi območje kala Krivače, ki je bil v skladu z dogovorom prvi na vrsti za obnovo.

(Pod)izvajalec, ki dobro pozna projektno območje, je na naše navdušenje z deli pričel že naslednji dan po terenskem ogledu. Po zaslugi dobre projektne dokumentacije ter hitrih in natančnih dogovorov na terenu je izvajalec dela na terenu izvedel v vsega štirih (4!) dneh. Dela so obsegala razširitev vodne površine proti jugu, kamor je kal v preteklosti že segal. Iz dela obstoječe brežine se je oblikoval manjši otok, ki bo želvam in ostalim živalim spomladi in poleti omogočal nemoteno nastavljanje soncu, prehod vzhodne brežine na kopno pa je bil urejen bolj položno. Na vzhodni brežini se je uredilo peščeno gnezdišče za želve, na ostalih brežinah pa se je selektivno odstranila obstoječa zarast. V sklopu del smo uredili tudi neposredno okolico kala z namenom lažjega vzdrževanja (košnja in paša), o čemer smo se že vnaprej dogovorili z vaščani Hrasta pri Vinici.

Veseli smo, da nam je z zagnanostjo in dobrim pristopom uspelo izpeljati predvidena dela na kalu Krivače še pred obilnim sneženjem – ko se bo sneg stopil, pa držimo pesti, da se bodo sklednice znašle na novem starem terenu.

Obnovljen kal Krivače

Kal Krivače pred obnovo

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |