PROJEKTI

NOVICE

2. februar je dan mokrišč

01.02.2013

Vsako leto od leta 1971 (ko je bila sprejeta Ramsarska konvencija) naprej, 2. februarja obeležujemo svetovni dan mokrišč.

Letošnji slogan svetovnega dne je »Mokrišča ohranjajo vodne vire«. Zavod RS za varstvo narave je vlogo in pomen mokrišč želel še posebej poudariti in mokrišča ohranjati in tako izvajamo Evropski LIFE projekt WETMAN – Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji.

V štirih letih, kolikor traja projekt na območju Slovenije osveščamo javnost o pomenu mokrišč, skozi različne aktivnosti približujemo njihovo vlogo, prav tako pa mokrišča s konkretnimi akcijami varujemo in ohranjamo ter tudi že uničena mokrišča ponovno vzpostavljamo. Projekt izvajamo na različnih lokacijah po Sloveniji na tako imenovanih pilotnih območjih.

Več informacij v sporočilu za medije in na spletni strani projekta WETMAN

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |