PROJEKTI

NOVICE

Zavod RS za varstvo narave obravnaval predhodna mnenja 80 občin

07.02.2013

Zavod RS za varstvo narave je pripravil strokovni predlog sprememb in dopolnitev Območij Natura 2000, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 29. oktobra lani občinam predstavilo in jih povabilo, naj se z njim podrobneje seznanijo na območnih enotah Zavoda RS za varstvo narave (v nadaljevanju Zavod) ter do sredine decembra 2012 Zavodu posredujejo svoje mnenje.

Na Zavod RS za varstvo narave je predhodno mnenje na predlog sprememb je posredovalo 80 občin. Z 59 občinami smo na Zavodu osebno komunicirali, druge občine so svoje mnenje posredovale le pisno.

Predhodna mnenja se praviloma nanašajo na več različnih lokacij na enem ali več območjih Natura 2000. Mnenja smo zato na Zavodu razdelili na posamezne pobude.  Posamezna pobuda je omejena na enovito lokacijo v območju Natura 2000. Tako smo prejeli skupaj 351 pobud občin ter 78 pobud drugih posameznikov in organizacij, skupaj so torej več kot 430 pobud.

Pri pripravi dopolnjenega predloga območij Natura 2000 je Zavod RS za varstvo narave v celoti upošteval 66 % pobud, 6 % pobud smo upoštevali delno. 28 % pobud ni bilo mogoče upoštevati iz različnih razlogov. Nekatere so se nanašale na obstoječa območja Natura 2000 in so presegale tehnične popravke meje, nekaj pobud je bilo sistemske narave (izločitev naselij). Največ neupoštevanih pobud pa se je nanašalo na izrez bistvenega dela habitata varovanih vrst ali habitatnih tipov.

Vsem občinam, ki so posredovale svoje pobude, je Zavod RS za varstvo narave 7. februarja poslal obsežno poročilo o obravnavi njihovih mnenj in jih povabil, da si spremenjen predlog območij Natura 2000 ogledajo na javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKO_RKG na spletnem naslovu http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/, kjer sta pri vrstici »Natura 2000 predlog sprememb 2012« dodana sloja: N2K-Predlog-SPA (2013) in N2K-Predlog-pSCI (2013).

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |