PROJEKTI

NOVICE

Osnutek Uredbe o spremembah Nature 2000

19.03.2013

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).

Vabijo k oddaji pripomb in predlogov, pošljite jih do četrtka, 29. marca 2013 na e-naslov: gp.mko@gov.si ali na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Več informacij

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |