PROJEKTI

NOVICE

Upravičenosti statusa LZS kot društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave

Ruševec

03.04.2013

Zavod RS za varstvo narave se je seznanil s predlogom za spremembo uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob, ki ga pripravlja Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Sektor za lovstvo in ribištvo. V novem predlogu je naštetih 8 zavarovanih vrst, ki naj bi jih na novo določili za lovne vrste. Predlog so pripravili Lovska zveza Slovenije (7 zavarovanih vrst), Zavod za gozdove Slovenije in Inštitut Erico d.o.o.

Menimo, da so predlogi za uvrstitev novih vrst med divjad, ki so jih predstavili LZS, ZGS in Erico d.o.o. zelo slabo utemeljeni in v nasprotju z moderno naravovarstveno miselnostjo.

LZS ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave. LZS z novim predlogom očitno ne predstavlja interesa ohranjanja narave. Med predlaganimi vrstami za lov so tudi vrste, ki so močno ogrožene. Predlagamo, da ministrstvo ponovno preuči namen in delovanje LZS in se temu primerno odloči, ali ni morda potrebno LZS odvzeti status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

Več informacij v Dopisu poslanem na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki ga je pripravil Zavod RS za varstvo narave.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |