PROJEKTI

NOVICE

Slovenija povečala omrežje Natura 2000

22.04.2013

Vlada RS je na osmi dopisni seji (19.4.2013) sprejela akte, ki so potrebni za uveljavitev sprememb in dopolnitev omrežja Natura 2000, in sicer Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih Uredbo o spremembi Uredbe o ekološko pomembnih območjih, Uredbo o spremembi Uredbe o habitatnih tipih ter Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov. Vlada RS je sprejela tudi odgovor na obrazloženo mnenje Evropske komisije glede Direktive o pticah.

S tem je država Slovenija prenesla neizpolnjene zahteve Direktive o varstvu prostoživečih ptic in Direktive o ohranjanju  naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Na neizpolnjevanje jo je namreč Evropska komisija v letu 2012 opozorila kar dvakrat  (marec, november 2012).

Obstoječe omrežje Natura 2000 je razširila za približno 480 km2 - na kopnem za 477 km2 in na morju za 3 km2. To je povečanje za 2,4 odstotke državnega ozemlja.

Določila je tudi tehnične popravke meja območij Natura 2000. S temi popravki so meje območij podrobno usklajene s strukturami v naravi oziroma, če teh ni, s parcelnimi in drugimi administrativnimi mejami v prostoru. Ti tehnični popravki bodo olajšali tudi upravne postopke in strokovne analize.

Strokovne podlage za spremembe smo pripravili na Zavodu RS za varstvo narave.

Več informacij na spletnih stranek MKO:

8. dopisna seja vlade (19.4.2013)

Slovenija povečala Naturo 2000

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |