PROJEKTI

NOVICE

Javni razpis za izgradnjo zadrževanika proda na Čošelnovem grabnu

26.04.2013

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-172/2-O-13/NDŠ z dne 26. 4. 2032 objavljamo razpis za Izgradnjo zadrževalnika proda na Čošelnovem grabnu, ki se izvajajo v okviru programa LIFE + Narava - projekt Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč - projekt WETMAN LIFE 09NAT/SI/000374.

Celotna razpisna dokumentacija

Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da podajo svojo ponudbo v skladu z razpisanimi pogoji, navedenimi v tem povabilu do vključno dne 24. 5. 2013 do 12. ure.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |