PROJEKTI

NOVICE

Akcija na Korošici

26.06.2013

Razraščanje alpske kislice ogroža nadaljno pašo in naravovarstveni pomen travišč v slovenskih planinah. Alpska kislica strnjeno preraste pašnike, ki so za pašo izgubljeni, hkrati pa se širi na naravovarstveno pomembna vrstno bogata travišča in tako oži pestrost naravnega okolja. S prostovoljnimi akcijami odstranjevanja alpske kislice želimo izboljšati kakovost in obseg travišč, izboljšati lastnosti naravnega življenjskega prostora in omogočiti ekstenzivno kmetijsko pridelavo na območju. Tako lahko skupaj ohranimo podobo krajine, ki je prepoznana in zanimiva tudi za širšo javnost.
               
Zavod RS za varstvo narave in BC Naklo vas vabita na prostovoljno naravovarstveno akcijo odstranjevanja alpske kislice na planini Korošica v soboto, 29. junija 2013.

VABILO

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |