PROJEKTI

NOVICE

Narcise v Predvoru

28.05.2013

V prostorih Info centra Preddvor se bo v sredo, 5. junija 2013  ob 17. uri, odvijala predstavitve filma Narcise brez kraja, narcise vsepovsod in knjige V Rovtih nad Jesenicami.
Predstavitev bo vodil g. Metod Rogelj, vodja ZRSVN, OE Kranj.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |