PROJEKTI

NOVICE

Javna objava osnutka Načrta upravljanja Zelencev

18.06.2013

Domačinom in deležnikom na območju Zelencev smo v sredo, 12.6.2013, predstavili osnutek Načrta upravljanja Zelencev. Po uvodnem pozdravu vodje projekta WETMAN, Nike Debeljak Šabec, in predstavnice Občine Kranjska Gora, Vesne Kunšič, je Metod Rogelj predstavil namen in vsebino upravljalskega načrta za upravljani naravni rezervat Zelenci. Načrt, katerega osnova je Ureditveni načrt za Zelence iz leta 1996, je nastajal več mesecev, v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom in deležniki (delavnici 9.10.2012 in 7.3.2013).

Načrt upravljanja vsebuje vizijo Zelencev do leta 2030, tri glavne strateške cilje, operativne cilje za vsako od dejavnosti v prostoru (gozdarstvo, vodarstvo, kmetijstvo, komunala, turizem, lov in ribolov, naravovarstvo) ter konkretne ukrepe s časovnico in nosilcem naloge. V prilogi načrta se nahajajo strokovne podlage s podrobnim opisom območja in naravovarstvenimi usmeritvami po dejavnostih. Načrt je pripravljen za obdobje 10 let.

Po predstavitvi osnutka načrta upravljanja, je bila odprta diskusija za predloge, pripombe in komentarje udeležencev. Podani so bili nekateri dodatni predlogi za vključitev v načrt, za vse ostale pripombe in predloge, pa je na voljo 30 dnevni rok, ko bo načrt javno objavljen na spletnih straneh Zavoda RS za varstvo narave, projekta WETMAN in Občine Kranjska Gora.

Vaše pripombe v pisni obliki pošlite do petka 19. julija 2013 na naslov:

ZRSVN OE Kranj
Planina 3
4000 Kranj

ali na elektronskem naslovu zrsvn.oekr@zrsvn.si 

 

NAČRT UPRAVLJANJA ZELENCEV (OSNUTEK)

PRILOGA 1: OPIS OBMOČJA IN STROKOVNA IZHODIŠČA NAČRTA UPRAVLJANJA

ODLOK O RAZGLASITVI ZELENCEV ZA NARAVNI REZERVAT

UREDBA O NARAVNEM REZERVATU ZELENCI

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |