PROJEKTI

NOVICE

Osnutek priporočil za širjenje avtohtonih medovitih rastlin in zatiranje invazivk

10.07.2013

Objavljamo Osnutek Medsektorsko in mednarodno usklajenih priporočil za širjenje avtohtonih medovitih rastlin in zatiranje invazivk, ki je nastal v projektu Amc Promo BID. V dokumentu so zbrani tudi vsi rezultati delavnic.
Vabimo vas, da si osnutek Priporočil preberete in vaše pripombe posredujete najkasneje do 15. avgusta 2013 v pisni obliki na naslov:

ZRSVN, OE Kranj
Planina 3
4000 Kranj

ali na elektronski naslov zrsvn.oekr@zrsvn.si.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |