PROJEKTI

NOVICE

Delovna akcija na sredozemskem slanem travniku pri Sv. Nikolaju v Ankaranu

19.05.2006

V nedeljo, 14. maja, je Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije (DONDES) v sodelovanju s piransko enoto Zavoda za varstvo narave izvedlo akcijo odstranjevanja neprimerne zarasti na sredozemskem slanem travniku pri Sv. Nikolaju v Ankaranu. Sredozemski slani travniki so vključeni v ekološko omrežje Natura 2000, saj predstavlja v evropskem merilu ogrožen tip življenjskega prostora. V bogatem rastlinskem sestoju poleg značilnega obmorskega ločja tu uspevajo številne zanimive slanoljubne rastline. Med njimi po redkosti izstopata obmorski lan in klasnata tavžentroža, ki v Sloveniji uspevata samo na tem mestu.
Nad travnikom pri Sv. Nikolaju je Zavod RS za varstvo narave nedavno izpeljal postavitev lesene pešpoti, ki omogoča sprehod preko njega, ne da bi se pri tem poškodovalo enkratno rastlinstvo in zmočile noge. Zaradi neprimernega vzdrževanja travnika pa se je ta začel zaraščati z grmičevjem in drevesnimi vrstami. Prostovoljci prej omenjenega društva in predstavnica Zavoda RS za varstvo narave so opremljeni z motorno žago, škarjami in dobro voljo spravili nad nezaželene rastline, ki so grozile, da bodo prerasle travnik in izpodrinile ogrožene vrste (bor, dren, jesen, amorfa, robida...). Po opravljenem delu je travnik zažarel v novi podobi, obsežen kup odstranjenega rastlinstva pa bo v teh dneh odpeljan na mletje v Luko Koper. Drobni rumeni cvetovi obmorskega lanu in rožnata socvetja klasnate tavžentrože bodo tako v naslednjih dneh lahko še lepše zacvetela.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |