PROJEKTI

NOVICE

Prenovljeni Naravovarstveni atlas

24.09.2013

Na naslovu http://www.naravovarstveni-atlas.si je na voljo prenovljeni Naravovarstveni atlas.

V njem so na interaktivnih zemljevidih prikazani uradni podatki o naravovarstveno pomembnih območjih v Sloveniji: območja Natura 2000, ekološko pomembna območja, zavarovana območja in naravne vrednote.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |