PROJEKTI

NOVICE

Analiza ciljev in ukrepov Programa upravljanja območij Natura 2000

14.10.2013

V sklopu projekta SI Natura Management 2014-2020 je bila pripravljena analiza ciljev in ukrepov Programa upravljanja območij Natura 2000.

Gradivo obsega analizo doseganja ciljev in izvajanja ukrepov ter pregled porabe sredstev za izvajanje Operativnega programa – Programa upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 2007 – 2013. V analizo so zajeti vsi razpoložljivi podatki o izvajanjih ukrepov v obdobju med 2007 in 2012.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |