PROJEKTI

NOVICE

Sprememba Uredbe o ekološko pomembnih območjih

Karta Ekološko pomembnih območij

04.12.2013

Vlada je sprejela spremembe Uredbe o ekološko pomembnih območjih. Spremenili sta Prilogi 1 in 2 Uredbe.

Strokovni podlage smo pripravili na Zavodu RS za varstvo narave. Predvsem gre za spremembe poimenovanja ekološko pomembnih območij, ki so sedaj poenotena z imeni območij Natura 2000.

Spremenjena Ekološko pomembna območja bodo dostopne tudi v pregledovalniku Naravovarstveni atlas.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |