PROJEKTI

NOVICE

Prispevek Zavoda na Mišičevih vodarskih dnevih

16.12.2013

Sodelavci Zavoda RS za varstvo narave so se  tudi letos udeležil tradicionalnega 24. vodarskega strokovnega posveta Mišičevi vodarski dnevi, ki je letos potekal dne 4. 12. 2013 v Mariboru.

V sklopu tematike Leto dni po katastrofalni poplavi v novembru 2012 smo predstavili prispevek Upravljanje z vodami in Natura 2000.  Namen prispevka je bil udeležencem posveta predstaviti sistem vključevanja Nature 2000 v sektorske načrte upravljanja z vodami, opozoriti na težave pri doseganju ciljev Nature 2000 v povezavi z upravljanjem voda ter podati predloge izboljšanja upravljanja.

Predstavitev: Upravljanje z vodami in Natura 2000 (Avtorji: Aleksander Koren, Simona Kaligarič, Miha Naglič)

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |