PROJEKTI

NOVICE

Varstvo narave po naravni nesreči

11.02.2014

Zavod RS za varstvo narave je strokovna institucija, ki skrbi za varovanje narave, še posebej njenih najvrednejših delov. Med najvrednejše spadajo območja, ki imajo t.i. »status« - naravne vrednote, območja Natura 2000, zavarovanega območja ali rezervati.

V naravni nesreči, ki je Slovenijo doletela v začetku februarja, je narava še enkrat pokazala, da je močnejša od človeka, da je človek le njen del. Z naravo se moramo naučiti sobivati in ne obratno.

Zaradi vremenskih razmer, ki so povzročile naravno nesrečo, je na terenu oz. v naravi veliko število različnih služb, ki zagotavljajo varnost in vzpostavitev osnovnih dobrin za ljudi.

V času trajanja neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja je za:
- odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja ter
- reševanje ljudi in premoženja
možno izvajati potrebne ukrepe brez upoštevanja določb glede ohranjanja biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, ki jih predpisuje Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB2). Pri tem se izbere ukrep, ki ob doseganju enakih učinkov čim manj poškoduje naravo (10. člen ZON – UPB2).

Za vse ostale posege, ki ne rešujejo življenja, zdravja ali premoženja ljudi, pa velja vsa zakonodaja in vsi postopki presoj mnenj in soglasij.

Dodatne informacije:

Mateja Kocjan
Odnosi z javnostmi
Zavod RS za varstvo narave
Tel: 031 617 370 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |