PROJEKTI

NOVICE

Dogovor o zaprtju plezalne smeri v Ospu

27.02.2014

Piranska območna enota Zavod RS za varstvo narave in Planinska zvezo Slovenije sta se dogovorili za začasno zaporo ene od sicer številnih plezalnih smeri v Ospu. Smer, ki je začasno zaprta namreč poteka prav čez gnezdo v evropskem merilu ogrožene vrste ptice sokola selca (Falco peregrinus) v Sloveniji redkega gnezdilca skalnih sten, ki jih obdaja odprta kulturna krajina.

Z ornitologi Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenija smo v lanskem letu zabeležili  gnezdo sokola selca v stenah Ospa prav na poteku ene izmed plezalnih smeri, imenovane Internacionala. Plezanje čez njegovo gnezdo je bil najverjetnejši vzrok, da v zadnjih trinajstih letih, odkar ta vrsta tu gnezdi, gnezdenje ni bilo vedno uspešno. Zavod RS za varstvo narave je zato predlagal, da plezanje čez gnezdo v času gnezdenja te ptice tri mesece (marec, april, maj) ne bi potekalo in predlog so v Planinski zvezi Slovenije sprejeli.

V nadaljevanju smo na Zavodu RS za varstvo narave je pripravili vsebino obvestila plezalcem v treh jezikih, plezalci pa so obvestilo izdelali na svoje stroške, ter ga pritrdili na vidno mesto ob vznožju Osapske udornice ter na začetku plezalne smeri v sami steni. Obvestilo so objavili tudi na svojih spletnih straneh ter ga posredovali v vse slovenske plezalne klube.  Potekajo dogovori, da bi obvestili tudi planinske zveze sosednjih držav ter Češke, Slovaške in Poljske.

Skupaj si nadejamo, da bo to utrlo pot dogovarjanja in usklajevanja interesov plezalcev, rastlin, živali in prebivalcev pod stenami, najprej v Ospu, kasneje tudi na Kraškem robu, drugod po Sloveniji in Evropi. Tako si predstavljamo pot, ki pripomore k sobivanju ljudi in ohranjanju narave.

 

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |