PROJEKTI

NOVICE

Simpozij o ohranjanju pomembnejših sredozemskih morskih habitatnih tipov - prva najava

05.03.2014

Konec oktobra 2014 bo v Sloveniji potekal Simpozij o ohranjanju pomembnejših sredozemskih morskih habitatnih tipov. Simpozij bo potekal v okviru izvajanja akcijskih načrtov, ki so jih sprejele pogodbenice Barcelonske konvencije, katere podpisnica je tudi Slovenija. Simpozij poteka v organizaciji UNEP MAP in Zavoda RS za varstvo narave.  

Glavni cilj simpozija je zbrati in predstaviti znanja o sredozemskih morskih habitatnih tipih. Predstavljeni bodo najnovejši podatki ter ugotovitve raziskav s tega področja, ter dana možnost za izmenjavo izkušenj med znanstveniki.

Simpozij bo potekal od 27. – 31.10.2014 v Portorožu.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |