PROJEKTI

NOVICE

LIFE Kočevsko med odobrenimi slovenskimi projekti

11.04.2014

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je v letu 2013 za sofinanciranje iz programa LIFE+ prejelo 34 projektnih predlogov in jih posredovalo Evropski komisiji. Evropska komisija je konec marca letos za sofinanciranje potrdila tri slovenske projekte, dokončno pa je seznam projektov za sofinanciranje 7. aprila potrdil še odbor LIFE.

Med odobrenimi projekti je tudi projekt Ohranjanje Natura 2000 območij na Kočevskem - LIFE KOČEVSKO, ki ga je prijavila Občina Kočevje skupaj s partnerjema Zavodom RS za varstvo narave, Zavodom za gozdove Slovenije ter Ljudsko univerzo Kočevje. Projekt celostno obravnava varstvo območij Natura 2000 na Kočevskem ob upoštevanju ostalih komponent trajnostnega razvoja tega območja.

Poleg projekta LIFE Kočevsko pa sta do sofinanciranja iz programa LIFE + upravičena še dva slovenska projekta in sicer Upravljanje in ohranitev populacije rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah - LIFE DINALP BEAR, ki ga je prijavil Zavod za gozdove Slovenije s partnerji ter LIFE for European Forest Genetic Monitoring System – LIFEGENMON, ki ga je prijavil Gozdarski inštitut Slovenije s partnerji iz Slovenije, Grčije in Nemčije.

Več informacij o odobrenih slovenskih projektih

Več informacij o projektu LIFE Kočevsko

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |