PROJEKTI

NOVICE

Sodelujte pri zbiranju podatkov o hroščih!

16.07.2014

Slovenija je biotsko izjemno pestra, tu živi tudi mnogo redkih in ogroženih vrst. Nekatere med njimi so tudi takšne, ki jih poznamo vsi, ali pa so prepoznavne, če na njih opozorimo. Na Zavodu RS za varstvo narave smo pripravili spletni portal www.sporocivrsto.si, kamor lahko vsakdo sporoči svoje opažanje katerega izmed štirih vrst hroščev, ki so redki, ogroženi v Evropskem merilu in zato Natura 2000 vrste. Gre za rogača, alpskega kozlička, bukovega kozlička in hrastovega kozlička.  Ti hrošči so odlični pokazatelji stanja gozdov, hkrati pa dovolj prepoznavni, da jih lahko opazi vsak od nas. Podatke o teh vrstah zbiramo sedmo leto.

Vse štiri naštete vrste hroščev so lahko prepoznavne in jih zlahka opazimo. Vrste imajo širši, evropski naravovarstveni pomen, saj so navedeni na seznamu redkih in ogroženih živalskih vrst evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. V nekaterih državah Evrope so že izginili zaradi spremenjenih razmer v gozdovih, nastalih zaradi intenzivnega gospodarjenja. Iskane hrošče, ki so odvisni od ohranjanja naravnega ravnovesja v gozdu z dovolj odmrlega in starega lesa, praviloma najdemo v avtohtonih listnatih gozdovih. Kjer je z izsekavanjem gozd močno spremenjen in je nasajena smreka, ti hrošči ne morejo več preživeti.

Zbiranje in vpogled v podatke je lahko opravi vsak na spletnem naslovu www.sporocivrsto.si, kjer so tudi enostavna navodila in opis iskanih hroščev. Spletna stran nas skozi vnos podatka vodi po korakih od vnosa lokacije, nato vrste hrošča do končnega vnosa ostalih potrebnih podatkov. Nekateri vpisani podatki so dosegljivi zgolj administratorju, da lahko preveri veljavnost vnosa in ga morebiti dopolni ali popravi z vašo pomočjo. Da ne prihaja do zamenjave vrst hroščev in s tem napačnih vnosov pa je zaželeno ob vpisu podatkov avtorja dodati tudi fotografijo hrošča.

Z akcijo smo z vašo pomočjo zbrali za rogača že okoli 1000 različnih podatkov, za alpskega okoli 100, bukovega okoli 200 in hrastovega kozlička okoli 30 različnih podatkov. Število opazovalcev se iz leta v leto povečuje, sodelovanje s strokovnjaki je še boljše. Letos smo v okviru projekta LIFE+, s katerim pripravljamo med sektorji povezan program upravljanja z območji Natura 2000, natisnili tudi plakat, s katerim dodatno spodbujamo opažanje teh vrst. Plakat lahko vsak prejme brezplačno na Zavodu RS za varstvo narave, na osrednji ali območnih enotah.
Za vpise in s tem prispevek k ohranjanju teh vrst hroščev se zahvaljujemo vsem, ki bodo letos na spletni portal vpisali svoje opažanje. Akcija strokovnjakom prinaša neprecenljive podatke o spremljanju stanja živalskih vrst, vsem nam pa prinaša novo znanje in možnost sodelovanja pri ohranjanju biotsko izjemno bogate slovenske narave.

PLAKAT - HROŠČI NATURA 2000

SPOROČILO ZA MEDIJE

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |