PROJEKTI

NOVICE

Selec ponovno gnezdil v Ospu

Sokol selec (Foro:Tomaž Mihelič)

24.07.2014

V februarju smo poročali o trimesečni zapori ene od številnih plezalne smeri v Ospu, da bi omogočili uspešno gnezdenje v evropskem merilu ogrožene ptice sokola selca (Falco peregrinus), tudi v Sloveniji redkega gnezdilca sklanih sten, ki jih obdaja kulturna krajina. Na območju slovenskega Krasa sta poleg para v Ospu zabeležena le še dva para teh ptic.

Po poteku zapore smo na terenu ugotovili, da je zapora smeri obrodila pozitivne rezultate. Sokol se je redno pojavljal v Osapski udornici, velikokrat je bilo opaziti, da v gnezdo prinaša hrano. Opažen je bil tudi mladič. Z gotovostjo lahko trdimo, da je sokol hranil najmanj enega mladiča, ki bo uspešno odrastel.

Z veseljem ugotavljamo in se plezalcem zahvaljujemo, da so držali priporočene omejitve plezanja, tako da so se za tri mesece (od marca do maja) odpovedali plezanju v smeri Internacionala. Glede na to, da se je izkazalo, da je Planinsko zvezo Slovenije letos sama poskrbela za zaporo smeri, se že naprej veselimo dobrega sodelovanja tudi v bodoče. 

Sporočilo za medije

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |