PROJEKTI

NOVICE

40 prostovoljcev urejalo Rakov Škocjan

29.09.2014

V soboto, 27. septembra, smo se prostovoljci ZRSVN, DONDES, Občine Cerknica, Notranjskega regijskega parka, Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ZGS in drugi zbrali v Rakovem Škocjanu.

Čistili smo traso učne poti in odstranjevali zarast ob informativnih tablah. Odstranjevali smo podrto in požagano vejevje (posledice februarskega žledoloma), material zlagali na kupe, iz katerih bodo nastali sekanci za posutje in ureditev učna pot. Gre za kamenček v mozaik urejanja in obnove učne poti in druge infrastrukture Rakovega Škocjana. Želimo si, da bo to območje varno, izobraževalna infrastruktura pa atraktivna in zanimiva tako za šolarje, kot tudi za druge obiskovalce območja, ki si želijo ogledati ta naravni biser. 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |