PROJEKTI

NOVICE

Osnutek operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 - vabilo javnosti

18.02.2015

Ministrstvo za okolje in prostor je v enomesečno javno razpravo posredovalo osnutek operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020. Program določa podrobne varstvene cilje in ukrepe za vsako od 354 območij Natura 2000 v Sloveniji ter nosilce in finančne vire. Določeni so tudi projekti, s katerimi želi Slovenija doseči te cilje in izkoristiti priložnosti območij Natura 2000 za lokalni razvoj, delovna mesta in gospodarsko rast ter za ohranjanje kulturne dediščine.  

Pripombe in predloge lahko posredujete do 19. marca 2015.

Več informacij na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.  

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |