PROJEKTI

NOVICE

Razpis za popis ptic na Pohorju (projekt SUPORT)

23.02.2015

V sklopu projekta SUPORT – Trajnostno upravljanje Pohorja smo pripravili razpis za popis začetnega stanja populacij ptic na območju Pohorja.

Predmet javnega naročila je popis stanja populacij ptic, ki se bo izvajal na območju Pohorja (SPA SI5000006). Popis se bo izvedel v letu 2015, časovna izvedba popisa pa bo prilagojena življenjskemu ritmu posamezne kvalifikacijske vrste. Glede na specifičnost projektnega območja v nadaljevanju podajamo podrobnejše zahteve za izvajanje popisov.

Več informacij najdete v RAZPISNI DOKUMENTACIJI in PRILOGI.

Projekt SUPORT je financiran s sredstvi Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014 in programa Finančnega mehanizma EGP 2009 – 2014 (področje B.1 Biotska raznovrstnost in ekosisitemske storitve); koda spisa 4300-346/2014.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |