PROJEKTI

NOVICE

Razpis za izvedbo hidrološke študije

24.03.2015

V sklopu projekta LJUBA - Ljudje za Barje - ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju smo pripravili razpis za izvedbo hidrološke študije ter izdelavo projekta idejne zasnove izboljšanja hidrološkega stanja naravnega rezervata Strajanov breg.

Več informacij najdete v RAZPISNI DOKUMENTACIJI.

Ponudbo je potrebno oddati do 2.4.2015 do 12h na elektronski naslov primoz.glogovcan@zrsvn.si s pripisom v zadevi: PONUDBA HIDROLOGIJA STRAJANOV BREG. 


Projekt LJUBA je financiran s sredstvi Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014 in programa Finančnega mehanizma EGP 2009 – 2014 (področje B.1 Biotska raznovrstnost in ekosisitemske storitve).

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |