PROJEKTI

NOVICE

Razstava Ljudje z naravo - narava za ljudi gostuje na Kumu

25.05.2015

Zavod RS za varstvo narave, Planinsko društvo Kum in Zasavska ljudska univerza so v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2015 ter ob Evropskem dnevu parkov in Dnevu biotske raznovrstnosti 22. maja 2015 pripravili srečanje v planinskem domu Kum. Na srečanju so odprli razstavo fotografij pod naslovom »Ljudje z naravo - narava za ljudi«, ki je nastala v s klopu projekta SI Natura 2000 upravljanje. Odprtje razstave je pospremilo predavanje o Posavskem hribovju, kot območju, ki ima z vidika ohranjanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti velik pomen.

Kljub slabemu vremenu se je na vrhu Kuma zbralo veliko število ljubiteljev narave in gora, ki so prisluhnili predavanju kolegov iz celjske območne enote Zavoda.

Razstava bo na Kumu gostovala do konca junija.

Posavsko hribovje se med reko Savo na severu in Sopoto na jugu najvišje dvigne s 1220 m visokim vrhom Kuma. Razgiban kraški svet z značilnimi kraškimi pojavi ter veliko raznolikostjo gozdnih in travniških habitatnih tipov, ki so življenjski prostor redkih in ogroženih vrst, je Občina Trbovlje leta 1996 z odlokom razglasila za zavarovano območje narave Krajinski park Kum. Območje je pomembno tudi za ohranitev ogroženih habitatnih tipov in vrst, ki so varovani s predpisi EU, zato je velik del Posavskega hribovja vključen v evropsko ekološko omrežje varovanih območij Natura 2000.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |