PROJEKTI

NOVICE

Izšla je brošura o Naturi 2000

01.06.2015

Izšla je brošura z naslovom Natura 2000 v Sloveniji - Ljudje z naravo, narava za ljudi.

Brošura prinaša osnovne informacije o omrežju varovanih območij Natura 2000, predstavi nekatere ključne vrste in habitatne.

Publikacija je dostopna na povezavi: Natura 2000 v Sloveniji - Ljudje z naravo, narava za ljudi, v tiskani verziji pa na osrednji in območnih enotah Zavoda RS za varstvo narave.

Brošura je je nastala v sklopu projekta »Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 - SI Natura 2000 Upravljanje« (LIFE11 NAT/SI/880) s prispevkom LIFE + finančnega instrumenta Evropske skupnosti.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |