PROJEKTI

NOVICE

Velikonočnica že cveti - v Sloveniji le še štiri rastišča

24.03.2006

Končno smo dočakali pomlad in s tem tudi cvetenje pomladanskih cvetic. Stepsko rastlino Velikonočnico (Pulsatilla grandis), ki jo najdemo le še na štirih rastiščih v Sloveniji, bomo naslednje tri tedne varovali. Zavod RS za varstvo narave izvaja projekt iz sklopa LIFE III – Narava z naslovom »Natura 2000 v Sloveniji –  upravljavski modeli in informacijski sistem« na petih območjih Nature 2000 v Sloveniji. Eno izmed območij je rastišče velikonočnice na Boletini pri Ponikvi. Ko ta zaščitena rastlina v predvelikonočnem in velikonočnem času cvete, je  rastišče skoraj v celoti obarvano vijolično in predstavlja zanimivo in privlačno točko za izletnike.
Velikonočnica je ena najbolj znanih predstavnic slovenske flore, je pa močno ogrožena. Spada v rod kosmatincev, za katere je značilna poraščenost z nežnimi svilnatimi dlačicami. Od tod tudi drugo ime za velikonočnico – veliki kosmatinec. Je redek predstavnik stepske flore pri nas in v Sloveniji dosega svojo jugozahodno mejo razširjenosti. Najbolje uspeva na sončnih, kamnitih in suhih traviščih, na apnenčasti podlagi, pa tudi na prodnatih tleh in v svetlih gozdovih. Najpomembnejši rastišči v Sloveniji sta Boletina in Boč.
V okviru projekta LIFE, ki poteka v Sloveniji od začetka lanskega leta in bo končan naslednje leto, so za zaščito rastišča velikonočnice predvidene številne aktivnosti, ki bodo pripomogle k ohranjanju te ogrožene in v Sloveniji redke rastline. Celotna lokacija Boletine je velika 1,8 ha. V lanskem letu je bila izvedena odstranitev grmovne vegetacije, poleti pa ustrezna košnja, ki se bo ponavljala vsako leto. Rastišča je bilo ograjeno z lesena ograjo. V času varovanja med cvetenjem na rob rastišča postavimo leseno hišico, ki služi kot informativna točka, kjer je na voljo informativno gradivo (o velikonočnici, o projektu, …). 
Varovanje območja bo, kot omenjeno, potekalo približno tri tedne, odvisno od trajanja cvetenja. Varovanje, ki obsega predvsem usmerjanje obiskovalcev k pravilnemu načinu ogleda, bodo opravljali študentje nadzorniki pod vodstvom Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Celje. Študentje so ustrezno usposobljeni, tako da obiskovalcem lahko podajajo informacije in odgovarjajo na njihova vprašanja.
Obiskovalce naprošamo, da se gibljejo po označeni pešpoti in upoštevajo navodila nadzornikov. Parkiranje avtomobilov je zaželeno v bližnji Ponikvi. Za skupine je možen je ogled z vodičem, pri čemer je zaželena predhodna najava  (za skupine: Turistično-olepševalno društvo Ponikva, tel. 03 579 20 65, za šole: Zavod RS za varstvo narave, tel.: 03 426 03 45). Posebej so vabljene šole.
V Sloveniji imamo izjemno biotsko pestrost. Rastline in živali, ki so v Evropi že pred časom izumrle, v Sloveniji morda še lahko ubranimo pred izginotjem. Projekt LIFE je orodje za doseganje tega cilja, spoštovanje zahtev primernega obnašanja na območjih Natura 2000 s strani obiskovalcev pa lahko k temu bistveno pripomore. Zavod RS za varstvo narave si za ohranjanje narave prizadeva s svojimi vsakodnevnimi aktivnostmi.


Dodatne informacije:
Gregor Kalan
Strokovni sodelavec na projektu LIFE
03 426 03 45
e-pošta: gregor.kalan@zrsvn.si

dr. Mirjam Galičič
Vodja projekta LIFE
01 230 95 12
e-pošta: mirjam.galicic@zrsvn.si

Mateja Kocjan
Odnosi z javnostmi
01 230 95 24
e-pošta: mateja.kocjan@zrsvn.si

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |