PROJEKTI

NOVICE

Izšel je Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo

26.02.2016

Izšel je »Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo«, ki bo nosilcem aktivnosti in načrtovalcem razvoja na podeželju  v pomoč pri usmerjanju skozi zahtevne upravne postopke. V priročniku so na enem mestu pregledno zbrane informacije o korakih, potrebnih za pravilno izpeljavo projekta in pridobitvijo potrebnih dovoljenj za posege na varovanih območjih.

Praktični vodnik je pripravila medresorska delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov treh ministrstev in osmih javnih zavodov ter strokovnjakinj za upravne postopke iz podjetja K&Z, svetovanje za razvoj d.o.o. Priročnik je nastal na pobudo ZRSVN in Društva za razvoj slovenskega podeželja. Slednji je tudi koordiniral delo medresorske delovne skupine. Praktični vodnik je v E-obliki izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

E - priročnik: Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo

Zloženka (povzetek ključnih informacij): Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |