PROJEKTI

NOVICE

Javni razpis - Popis začetnega stanja in spremljanje stanja ciljnih habitatnih tipov na projektu LIFE TO GRASSLANDS

08.03.2016

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-93/1-O-16/NDŠ, PP z dne 8. 3. 2016 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je Popis začetnega stanja ciljnih habitatnih tipov ter spremljanje vplivov projektnih aktivnosti na stanje ciljnih habitatnih tipov na projektnih pod-območjih Haloze, Pohorje, Kum, Gorjanci-Radoha za izvedbo projekta z naslovom: Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v vzhodni Sloveniji, LIFE TO GRASSLANDS, LIFE narava in biodiverziteta, LIFE14 NAT/SI/000005.

Razpisna dokumentacija - povabilo k oddaji ponudbe

• Priloga 1: Navodila za kartiranje negozdnih habitatnih tipov Slovenije;
• Priloga 2: Izjava o ugotavljanju usposobljenosti;
• Priloga 3: Izjava o izpolnjevanju pogojev;
• Priloga 4: Podatki o ponudniku;
• Priloga 5: Vzorec pogodbe;
• Priloga 6: Digitalna plast projektnih pod-območij (v formatu .shp)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da podajo svojo ponudbo v skladu z razpisanimi pogoji, navedenimi v tem povabilu do vključno dne 21. 3. 2016 do 12. ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo 22. 3. 2016 ob 12h, na Osrednji enoti Zavoda RS za varstvo narave (Tobačna ulica 5, Ljubljana).

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |