PROJEKTI

NOVICE

50. številka N-vestnika

01.07.2016

Spoštovane bralke in bralci N-vestnika!

Pred vami je petdeseta, jubilejna številka N-vestnika, glasila zaposlenih na Zavodu RS za varstvo narave.

Glasilo izhaja neprekinjeno od leta 2004. V 49 številkah, koliko jih je izšlo do sedaj, smo objavili kar 738 prispevkov, s katerimi smo predstavili naše delo, pomembne dogodke in vsebine v naravovarstvu v zadnjih 12 letih.

S prispevki smo potrdili zapis kolega mag. Matjaža Ježa, ki je v nagovoru »Na pot novemu glasilu« v prvi številki N-vestnika zapisal: »Še en razlog za izdajanje N-vestnika se mi zdi pomemben in vreden truda – neizprosna zgodovinska izkušnja, da se trajno ohrani samo tisto, kar je zapisano«. Kot je še zapisal, je bila "odgovornost za to naložena na naša ramena". Ocenjujemo, da smo načrte dosegli in pričakovanja uresničili.

Če na teh 49 številk pogledamo iz statističnega zornega kota: Prispevke je napisalo 92 različnih sedanjih in nekdanjih sodelavcev Zavoda RS za varstvo narave, nekateri tudi v soavtorstvu s predstavniki partnerskih organizacij v projektih ali zaposlenih v drugih institucijah. Skoraj vse številke so imele uvodnik – večina nagovor direktorja, vezan na aktualno tematiko Zavoda ali družbe v kateri Zavod deluje. Več kot 160 člankov je govori o vsebinah vezanih na naravne vrednote, prav toliko tudi o vsebinah vezanih na biotsko pestrost in Naturo 2000. Nekaj več kot 50 prispevkov je vezanih na zavarovana območja, 150 na publikacije, razstave, označitve in druge akcije, ter 250 člankov, ki so poročali o aktivnostih in dosežkih na projektih. Gre za grobe ocene, vsebine se prepletajo, kot je prepletena in povezana narava sama - v eno samo zgodbo.

V dvanajstih letih izhajanja glasila se je spreminjala zunanja podoba, zamenjali smo program s katerim glasilo pripravljamo – na začetku smo uporabljali Corel draw, danes Adobe Idesign. Glasila so bila dolga vsaj štiri in največ trinajst strani. Na začetku smo ga tiskali, sedaj ga beremo elektronsko. Pošiljamo ga na številne elektronske naslove, povzema ga eNatura, objavljamo na spletni strani Zavoda, v zadnjem času tudi na Facebook profilu Zavoda. Vse številke so dostopne na spletni strani Zavoda pod zavihkom Publikacije.

Jubilejna številka prinaša pregled vseh objavljenih prispevkov urejenih po avtorjih, z navezavo na številko, kjer je bil članek objavljen in letnico izida.


N-vestnik številka 50 - junij 2016

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |