PROJEKTI

NOVICE

Prvo partnersko srečanje projekta AlpES v Ljubljani

08.07.2016

Od 4. do 6. julija je v M hotelu v Ljubljani potekal prvi projektni sestanek projekta AlpES. Udeležilo se ga je 16 tujih projektnih partnerjev iz 5 držav (Italije, Avstrije, Nemčije, Francije in Švice – Lihtenštajn). Namen ponedeljkovega in torkovega sestanka je bil seznanitev s trenutnim stanjem na projektu, predstavitev izvedenih aktivnosti in naših prihodnjih zadolžitev po posameznih delovnih paketih in predstavitev pilotnih območij projekta. 
 
V ponedeljek sta prisotne po uvodnem pozdravu nagovorila direktor Zavoda RS za varstvo narave, dr. Darij Krajčič, in predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, dr. Branka Tavzes. Sodelavka Zavoda iz OE Piran, Tina Trampuš, je zbranim predstavila strategijo EUSALP, akcijsko skupino 7 in projekt AlpGOV. Sledil je sestanek delovne skupine projekta. Ob 18h je udeležence projektnega sestanka v Mestni hiši sprejel in nagovoril župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Janković. Sledila je pogostitev s tradicionalno slovensko hrano.

Torek je bil namenjen diskusiji o komunikaciji in managementu projekta, predvsem pa o nalogah projektnega poročanja.

V sredo se je 5 udeležencev projektnega sestanka udeležilo ekskurzije v Primorsko-notranjsko statistično regijo. Ta bo slovensko pilotno območje projekta, kjer bomo izvedli kartiranje in vrednotenje vsaj 8 ekosistemskih storitev pomembnih za alpski prostor. Ogled območja je vključeval predstavitev Notranjskega regijskega parka, vožnjo z drevaki po Cerkniškem jezeru, obisk Križne jame in Rakovega Škocjana.

Obisk sedeža Notranjskega regijskega parka.

Sestanek delovne skupine v ponedeljek.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |