PROJEKTI

NOVICE

Javni razpis za pripravo in dobavo sadik tradicionalnih starih sort sadnih dreves

21.09.2016

Razpis se je zaključil 12. 10. 2016


 

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-411/1-O-16/NDŠ z dne 20. 9. 2016 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je PRIPRAVA IN DOBAVA SADIK TRADICIONALNIH STARIH SORT SADNIH DREVES ZA VISOKODEBELNE TRAVNIŠKE SADOVNJAKE ZA PROJEKTNA POD-OBMOČJA HALOZE, KUM IN GORJANCI-RADOHA ZA IZVEDBO PROJEKTA Z NASLOVOM: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS -  LIFE14 NAT/SI/000005).

Razpisna dokumentacija - povabilo k oddaji ponudbe

• Priloga 1: Izjava o ugotavljanju usposobljenosti;
• Priloga 2: Podatki o ponudniku;
• Priloga 3: Vzorec pogodbe;
• Priloga 4: Izjava o izpolnjevanju pogojev;

Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da podajo svojo ponudbo v skladu z razpisanimi pogoji, navedenimi v tem povabilu do vključno dne 10. 10. 2016 do 12. ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo 12. 10. 2016 ob 12h, na Osrednji enoti Zavoda RS za varstvo narave (Tobačna ulica 5, Ljubljana).

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |