PROJEKTI

NOVICE

Javni razpis: OBREZOVANJE DREVES VISOKODEBELNIH TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV V PROJEKTNIH POD-OBMOČJIH HALOZE, KUM IN GORJANCI-RADOHA.

11.05.2017

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-187/1-0-17/NDŠ z dne 8. 5. 2017 objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: OBREZOVANJE DREVES VISOKODEBELNIH TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV V PROJEKTNIH POD-OBMOČJIH HALOZE, KUM IN GORJANCI-RADOHA za izvedbo projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS –  LIFE14 NAT/SI/000005).

Razpisna dokumentacija - povabilo k oddaji ponudbe

Priloga 1: Izjava o izpolnjevanju pogojev;
• Priloga 2: Podatki o ponudniku;
• Priloga 3: Vzorec pogodbe;

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil – Oznaka naročila JN004922/2017-W01.

Vljudno vabljeni k pripravi ponudbe!

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |