PROJEKTI

NOVICE

Javni razpis: NAKUP ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME IN ZASLONOV

24.07.2017

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-266/01-0-17/AK,PP, objavljamo razpis za oddajo ponudb za javno naročilo, katerega predmet je: nakup energijsko učinkovite računalniške opreme in zaslonov, za izvajanje javne službe in projektov CLAUSTRA+, LIFE TO GRASSLANDS (LIFE 14 NAT/SI/000005) in coop MDD.

 

Razpisna dokumentacija - povabilo k oddaji ponudbe;

Priloga 1: izjava o izpolnjevanju pogojev;

Priloga 2: Podatki o ponudniku;

Priloga 3: Vzorec pogodbe.

 

Vljudno vabljeni k pripravi in oddaji ponudbe.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |