PROJEKTI

NOVICE

Podpis skupne izjave o podpori zeleni infrastrukturi na področju Alp

FOTO: Arhiv MOP

06.10.2017

Predstavniki Ministrstva za okolje, na čelu z državno sekretarko za okolje Lidijo Stebernak, ter predstavniki Zavoda RS za varstvo narave pod vodstvom direktorja dr. Darija Krajčiča, so se 2. oktobra v Münchnu udeležili ministrske konference v okviru Alpske makroregionalne strategije (EUSALP). Glavni namen srečanja je bilo sprejetje skupne izjave o podpori nadaljnjemu razvoju alpske zelene infrastrukture, s strani predstavnikov držav in regij alpske regije. Slovenija in Bavarska sopredsedujeta akcijski skupini za ekološko povezljivost v okviru EUSALP, ki je pripomogla k nastanku skupne izjave.

Dr. Krajčič je v govoru poudaril, da Zavod podpira podpis deklaracije in se pridružuje mnenju, da je politična podpora velikega pomena za uveljavitev tako kompleksnega koncepta, kot je koncept ekološke povezanosti. Politična podpora ter koordinirano delovanje med državami na območju celotne alpske regije nas lahko popeljejo k vzpostavitvi učinkovitega sistema zelene infrastrukture, ki je izjemnega pomena za ohranjanje narave, pa tudi zagotavljanje kvalitetnega in varnega življenja prebivalcev regije.

Ob bok konference so večja mesta alpske regije vzpostavila mrežo za zagotovitev zelene infrastrukture kot prvi konkretni korak za uresničitev.

Celotno besedilo dokumentov lahko prenesete z naslova www.alpine-region.eu.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |